piątek, 8 kwietnia 2011

Nowe oprogramowanie

Zawarte w programie Revit MEP algorytmy, umożliwiające obliczanie zapotrzebowania ciepła oparte są na amerykańskich normatywach i nie nadają się do stosowania ich w warunkach europejskich. Naprzeciw oczekiwaniom projektantów wyszła firma Sankom, która stworzyła oprogramowanie wspomagające obliczenia zapotrzebowanie ciepła (zgodnie z EN 12831)i charakterystyki energetycznej (zgodnie z EN ISO 13790:2009) obiektów zaprojektowanych w Revicie MEP. Producent oferuje 3 wersje:
  1. Bezpłatny Audytor OZC 3D plugin dla Autodesk Revit umożliwiający eksport danych z Revit do programu Audytor OZC 3D. Ta wersja skierowana jest do architektów, którzy przekazują wygenerowane dane z modelu instalatorowi celem wykonania przez niego obliczeń.
  2. Audytor BCC plugin dla Autodesk Revit – uzupełnienie pozwalające wykonanie analizy cieplno-wilgotnościowej zgodnie z EN ISO 13788:2003
  3. Audytor OZC 3D - pełna wersja programu pozwalająca pobrać dane z programu Revit, a na tej podstawie obliczyć zapotrzebowanie na ciepło według europejskich norm, wykonać świadectwa energetyczne a także analizę cieplno-wilgotnościową. Wersja ta przeznaczona jest dla projektantów instalacji sanitarnych.
Korzystanie z tych modułów wymaga od architekta wykonania modelu z zachowaniem określonych wytycznych rysowania. Wskazówki te (poradnik tworzenia modelu gbXML) producent załącza do zakupionego programu.
Jesteśmy w trakcie testowania i analiz tego oprogramowania. O wnioskach i uwagach poinformujemy wkrótce.

Scholze Gruppe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz